Petrohrad

Od 1.októbra 2019 sa na oficiálnej internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie môže vybaviť jednovstupové vízum (biznis, humanitárne a turistické) pre vstup do Petrohradu a Leningradskej oblasti vo forme elektronického dokumentu (elektronické vízum). Vydáva sa bezplatne na základe žiadosti, vyplnenej elektronicky na horeuvedenej internetovej stránke najneskôr 4 dní pred plánovanou cestou s pripojenou digitálnou fotografiou. Žiadne ďalšie dokumenty sa na udelenie elektronického víza nevyžadujú.
Elektronické vízum sa vydáva na obdobie 30 dní s právom pobytu na území Ruskej federácie do 8 dní od vstupu.
Viac info